عکاسی کافه امضا

ویزون ، ارائه دهنده خدمات خلاق و متنوع کافه و رستوران

کافه امضا

عکاسی نوشیدنی | عکاسی غذ|
عکاسی لایف استایل | عکاسی محیطی​

سفارش دهنده : کافه امضا
خدمات ارائه شده : عکاسی تبلیغاتی – تولید محتوا
سال اجرا : ۱۳۹۹ – ۱۳۹۷

عکاسی تبلیغاتی کافه امضا ، با محوریت عکاسی از غذا و نوشیدنی ها ، عکاسی لایف استایل در کنار نیروی انسانی و عکاسی محیطی از فصای کافه انجام شد