عکاسی رستوران ماهی سفید

ویزون ، ارائه دهنده خدمات خلاق و متنوع عکاسی رستوران و کافه

رستوران ماهی سفید

عکاسی منو | عکاسی تبلیغاتی | عکاسی لایف استایل​

سفارش دهنده : رستوران ماهی سفید
خدمات ارائه شده : عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
سال اجرا : ۱۳۹۸ – ۱۳۹۶

عکاسی رستوران ماهی سفید با محورست عکاسی از آیتم های منو رستوران برای استفاده در فضای مجازی ( اینستاگرام ) و چاپ منو رستورانی در سبک های عکاسی تبلیغاتی و لایف استایل انجام شد .