طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

- ویزون ، ارائه دهنده خدمات خلاق و متنوع کمپین های تبلیغاتی -

کمپین تبلیغاتی چیست

کمپین تبلیغاتی یا کارزار تبلیغاتی، مجموعهای از کارها و برنامه ریزی های حرفه ای تبلیغاتی است که توسط گروهی از افراد اجرا میشود تا کسب و کارها را به اهداف تبلیغاتی خود برساند.

تبلیغات کاری نیست که برای یک برهه ی خاص باشد. نیازی که هر پروژهای به تبلیغات دارد به صورت مداوم است؛ در نتیجه سپردن همیشگی این بخش از کار به عهده ی گروهی خاص از متخصصان در حوزهی تبلیغات، کاری منطقی به نظر میرسد.

این گروه که کمپین محسوب میشوند، تمرکز خود را روی تبلیغات میگذارند و همهی مراحل از ابتدا تا انتهای برنامه ریزی ها را زیر نظر میگیرند. برای این کمپین تبلیغاتی مأموریتهایی به صورت مدام تعریف میشود تا آنها را عملی کند. مدیریت زمان، مدیریت بودجه، برنامهریزی برای اهداف خرد و کلان، اولویت بندی، ایده پردازی در مورد مأموریت، حفظ جایگاه، ارزیابی عملکرد کمپین، مقایسه با رقیبان، زیر نظر گرفتن وضعیت بازار، مدیریت رسانهها، معماری محتواها، لینکسازی با پروژههای دیگر و بسیاری از کارهای دیگر، مواردی هستند که در تمرکز یک کمپین تبلیغاتی قرار دارند و مورد رسیدگی قرار میگیرند.

خلاقانه شروع کنید !

متفاوت تر و خلاقانه تر از رقبایتان ظاهر شوی

بهینه شروع کنید !

با قیمتی مناسب و رقابتی در کنار شما هستیم

هدفمند شروع کنید !

تخصص ما در طراحی کمپین در کنار شماست

طراحی کمپین‌های تبلیغاتی

لزوم طراحی کمپین‌های تبلیغاتی از آنجایی ملموستر میشود که بدانیم هر کسب و کار قدرتمندی که پس از گذشت سالها در موقعیت موفق پیشین خود باقی مانده است بخشی را به صورت مجزا برای این کارها اختصاص داده است. در واقع این کسب و کارها و پروژهها، از چند بخش مجزا تشکیل شده که هر کدام از آنها تمام تمرکز خود را روی بخش تعیین شدهی خود گذاشته اند. بخش کمپین تبلیغاتی روی تبلیغات، بخش مدیریت روی مدیریت، بخش تولید روی تولید و به همین ترتیب در بقیه موارد نیز ادامه دارد.

بنابراین یک کمپین طراحی میشود تا اهداف ریز و درست تجاری را به صورت مدون و برنامهریزی شده مدیریت کند. در این کمپین ریسکها، آزمایشات، ارزیابیها و دیگر موارد تحت نظارت افراد کمپین تبلیغاتی انجام میشوند و لازم به درگیر شدن افراد دیگر بخشها نیست.

اگر به رویدادهای خاص در زمانبندی تبلیغات نزدیک شویم، میبینیم که همهی بخشها به تکاپو میافتند و تحت فشار قرار میگیرند. اما با طراحی کمپین تبلیغاتی، چنین فشاری حذف میشود؛ چرا که کمپین تبلیغاتی همه روزه در حال کار و برنامهریزی بوده است و کارهای مربوط به هر رویداد را از ابتدای شروع زمانبندی انجام داده است.

انواع خدمات کمپین های تبلیغاتی

هر آنچه که شما درحوزه طراحی کمپین نیاردارید را از ویزون بخواهید

طراحی کمپین های تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی فضای مجازی

اجرای کمپین ها

راه اندازی کمپین‌های تبلیغاتی

با توجه به حجم و تنوع کارهایی که در کمپین تبلیغاتی انجام میشوند، تیم باید از افرادی که در حوزه های مختلف مشغول هستند تشکیل شود. در حقیقت کمپینها در قالب یک تیم معنا میدهد، تیمی که اعضای متعدد و با تخصص‌های گوناگونی تشکیل شده است. به همین ترتیب طراحی کمپین تبلیغاتی از چند فرد محدود در قالب مدیر یا رهبر شروع شده که راه اندازی کمپین تبلیغاتی را شروع میکنند و در لایه های بعدی به یک تیم بزرگ میرسد.

پس علاوه بر مدیر کمپین که وظیفه ی اصلی طراحی کمپین تبلیغاتی را به عهده دارد، افرادی مانند ایده پرداز، تحلیلگر، بازاریاب، مدیران مالی، کارشناسان تولید محتوا، کسانی که با نیاز و سلایق هر جامعه آشنا هستند، کسانی که نسبت به روش استفاده از بهترین قابلیتهای هر رسانه آگاهی دارند، مشاوران و دیگر افراد هم در یک کمپین تبلیغاتی حضور دارند.

در مراحل اولیه ی راه اندازی کمپینهای تبلیغاتی، جایگاه کسب و کار یا پروژه بررسی میشود، نیاز به کمپین تبلیغاتی بازتعریف میشود، وضعیت و شرایط به صورت شفاف بازبینی میشوند و بعد راه اندازی اصلی کمپین با تکیه بر چنین اطلاعاتی آغاز میشود.

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

یکی از قطبهای مهم کمپین تبلیغاتی خلاقانه، افراد ایده پرداز آن هستند. ایده پردازی در کمپین میتواند توسط یک گروه مختصر خلاق با روشها و راهبردهای مختلف انجام شود.

البته که برای پیاده سازی بهتر ایده ها و حتی انتخاب ایده های نهایی از میان ایدههای موجود، نیاز است که تیم ایده پرداز کمپین با اعضای دیگر تیم به طور مثال تحلیلگران داده در ارتباط باشد. به این شکل یک ایدهی تبلیغاتی با افراد جامعهی خود، زمان خود، استراتژی تبلیغاتی و آرمانهای خود پروژهی اصلی یا کسب و کار سازگارتر خواهد بود، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و در انحصار یک کمپین تبلیغاتی به خصوص خواهد بود.

امروزه با توجه به حجم بالای محتواهای تبلیغاتی، اجرای خلاقانهی تبلیغات بیشتر یک نیاز اساسی برای هر برند محسوب می شود تا یک گزینهی انتخابی. همچنین صرف این مقدار از هزینه برای طراحی و راه اندازی کمپین تبلیغاتی و اجرای تبلیغات، باید نتیجهبخش باشد و یکی از راههای رسیدن به نتیجه در این موقعیت، خالقانه بودن تبلیغات است.

موفقیت کمپین های تبلیغاتی

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت کمپین ، ارزیابی کردن کار کمپین در طول مسیر و در گذر زمان است. ارزیابی مأموریتها و نتایج آنها یا Measurement، یکی از اصول کلیدی هر کمپین تبلیغاتی است. در ارزیابی عملکرد کمپین تبلیغاتی، وضعیت کنونی از هر نظری بازنگری و بررسی میشود تا میزان پیشرفت و مقدار مسیر باقیمانده مشخص شود.

با لحاظ کردن چنین موردی است که کمپینهای تبلیغاتی متوجه میشود که آیا در حال نزدیک شدن به هدف است؟ چقدر از نقطهی شروع دور شده؟ شرایط کنونی برای رسیدن به هدف چه تغییراتی کرده است؟

مورد بعدی در موفقیت کمپین تبلیغاتی، استراتژی مختص به خود کمپین زیر نظر کسب و کار یا پروژهی اصلی است. این استراتژی است که کیفیت و چگونگی حرکت به سمت مسیر را تعیین میکند.