مشاوره تبلیغات

چرا مشاوره تبلیغات ؟

احتمال اینکه محصولاتی که به وسیله ی تبلیغات مؤثر به مخاطبان معرفی نشوند در رکود بمانند بیشتر است. تبلیغات در رفع نیازهای ابتدایی و اولیهی هر کسب و کاری مانند معرفی برند، معرفی محصول جدید، افزایش فروش و قدرتنمایی در مقابل رقیبان جوابگو است. همچنین که تبلیغات فکر شده در شرایطی خاص مانند مبارزه با شایعات منفی، بازگرداندن شهرت و محبوبیت گذشته و حفظ علاقه ی مشتریان هم عملکرد مثبت دارد.

در این بین در شرایط کنونی، با توجه به حجم بالای رقیبان و نوآوری هر کدام برای برندینگ و داشتن تبلیغات بهتر، احتمال موفق شدن در تبلیغات بدون برنامهریزی و مشاوره پایین میآید. به همین دلیل کمک گرفتن از افراد آگاه و باتجربه؛ که هم از اوضاع بازار و رقیبان آگاه هستند، هم از اصول تبلیغات و برندینگ و هم از روشهای مؤثر تبلیغات، میتواند اهداف تبلیغاتی کسب و کارها را عملی کند.

برندهای قدرتمند روی این بخش از کسب و کار خود هم تمرکز میکنند و به منظور رقابت با آنها، دریافت مشاوره تبلیغات و برندینگ برای کسب و کارهای نوپا و یا کوچکی که بخشی مجزا با خدمات مدون برای تبلیغات و برندینگ ندارند یک کار تقریباً اجباری محسوب میشود.

مشاوره تبلیغات

مشاوره تبلیغاتی در اینستاگرام

اینستاگرام به عنوان یک پلتفرم در دسترس و همگانی و رایگان، و البته یک فروشگاه آنلاین پذیرفته شده است. این فروشگاه آنلاین هم میتواند به معنای واقعی فروشگاه باشد، هم میتواند به عنوان ویترینی از تبلیغات یک کسب و کار وسیعتر عمل کند که در قالب فروشگاههای اینترنتی در پیج اینستاگرام تعریف نمیشوند.

باید قبول کرد که کاربران اینستاگرام فقط به عنوان تفریح و سرگرمی در این شبکه فعالیت نمیکنند و از تبلیغات هر محصولات و خدماتی که مطابق میلشان باشد استقبال خواهند کرد. بنابراین قرار گرفتن تبلیغات در معرض دید این کاربران تشنه، رسیدن به اهداف تجاری را به دنبال دارد. اما فارغ از بحثهای آگاهی از اهمیت اینستاگرام، بحثهای فنی و کاربردی مورد نیاز به مشاوره هم در رابطه با بهرهگیری هرچه بیشتر از این محیط وجود دارد. در واقع هم عرضهکنندگان این شبکه و هم کاربران آن، به قدرت اینستاگرام برای دیده شدن آگاه هستند و قواعد و اصول پنهانی و مشهودی را وضع کرده اند.

مشاوره تبلیغات اینترنتی

امروزه بازاریابی دیجیتال هم انواع متنوع و گستردهای دارد و هم قویترین پلتفرمها را درون خود جا داده است. اینترنت به عنوان یک عضو مهم از دیجیتال مارکتینگدیجیتال مارکتینگ، نقش مهمی در تبلیغات اینترنتی دارد؛ چرا که فضای لازم برای اجرای بازاریابیهای دیجیتال را مهیا کرده است. در نتیجه مشاوره در مورد قابلیتهای چنین بستری، میتواند نقاط کور آن را برای پذیرش تبلیغات روشن کند.

از آنجایی که شهروندان امروزی شهروندان آنلاینی محسوب میشوند که اولین نیازهای خود را با اینترنت رفع میکنند، بسترهای اینترنتی راهی مطمئن برای رسیدن به این نوع کاربران است. قرار گرفتن در معرض دید کاربران اینترنت، به معنای قرار گرفتن در معرض تعداد بسیار بیشتری از مخاطب، در زمان کمتر، با هزینهای کمتر و با تأثیرگذاری بیشتر است. این کار میتواند از جزئیترین تبلیغات شبکههای اجتماعی باشد تا تبلیغات مستقیم در رسانههای موجود.

یک مشاور تبلیغات، با تکیه بر دانش به روز خود، مؤثرترین روشهای تبلیغات اینترنتی را شناسایی کرده و در راستای عملی کردن آنها بر روی هر کسب و کاری مشاوره میدهد و همکاری میکند.