عکاسی کارخانه و خط تولید آب معدنی چشمه اعلا

ویزون ، ارائه دهنده خدمات خلاق و متنوع عکاسی از کارخانه و خط تولید

آب معدنی چشمه اعلا

عکاسی محیطی کارخانه | عکاسی خط تولید | عکاسی نیروی کار​

سفارش دهنده : آب معدنی چشمه اعلا
خدمات ارائه شده : عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
سال اجرا : ۱۳۹۹

عکاسی صنعتی از کارخانه و خط تولید آب معدنی چشمه اعلا ، با محوریت عکاسی از خط تولید و فضای داخلی و خارجی کارخانه و عکاسی از نیروی کار کارخانه انجام شد.