عکاسی تبلییغاتی و صنعتی

    عکاسی صنعتی ، آنچه که باید بدانید !عکاسی صنعتی یکی از رشته های عکاسی است که بر پایه‌ی آگاهی‌دهی از مشخصات ظاهری و فنی محصولات انجام میشود. هدف عکاسی صنعتی…

    عکاسی تبلیغاتی چیست و چگونه تعریف می شود ؟عکاسی تبلیغاتی گستره‌ی وسیعی دارد و به دلیل اینکه موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد، هرکدام از ژانرهای عکاسی معماری، پرتره و…