عکاسی تبلییغاتی و صنعتی

    اگر به سایتها و فروشگاه های اینترنتی طلا و جواهر سر زده باشید متوجه می شوید که خیلی از عکاسی تبلیغاتی گرفته شده از طلا و جواهرات فرقی با رندرها…