عکاسی تبلییغاتی و صنعتی

    در کنار عکاسی تبلیغاتی از غذاها و مواد خوراکی ارائه شده توسط کافه یا رستوران، اجسام و موضوعات دیگری هم می‌توانند در عکسهای گرفته شده از کافه یا رستوران باشند.…