آخرین مطالب

    وقتی اسم کمپین تبلیغاتی به گوشمان می‌رسد احتمالاً عده‌ای از افراد را به ذهن می‌آوریم که برای مطلع کردن اطرافیان از کاری که در حال انجام آن هستند بسیج شده…

    شاید طراحی لوگو اولین اقدام برای یک کس بوکار نباشد اما بعد از انتخاب اسم برند از اولین قدم‌ ها است. برای طراحی لوگو از یک گرافیست کمک گرفته میشود.…

    اول از همه می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا به سایت احتیاج داریم؟جدا از اینکه امروزه تقریباً همه برای خود سایت شخصی و غیر شخصی دارند و این مسئله ممکن است…