نمونه کارها - عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شیرآلات اروند

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شیرآلات اروند

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی شیرآلات اروند-۲ عکاسی تبلیغاتی و صنعتی شیرآلات اروند-۲ عکاسی تبلیغاتی و صنعتی شیرآلات اروند عکاسی تبلیغاتی و صنعتی شیرآلات اروند عکاسی تبلیغاتی و صنعتی شیرآلات اروند

درباره پروژه

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شیرآلات اروند

عکاسی شیرآلات به دلیل اینکه اکثرا محصولاتی با انعکاس شدید و بالایی هستند ، همیشه با چالش زیادی مواجه هستند.

در پروژه عکاسی شیرآلات اروند ، عکاسی به صورت عکاسی صنعتی شیرآلات ، عکاسی تبلیغاتی استدیویی ، عکاسی در فضاهای رئال به منظور استفاده در چاپ کاتالوگ ، وبسایت ، فضای مجازی و مجلات تبلیغاتی انجام شد.