پکیج طلایی
۱۰ میلیون تومان / ماهانه
 • ۲۲ پست عکس ماهانه
  عکاسی تبلیغاتی از غداها و فضای رستوران و کافه
 • ۳۰ استوری ماهانه
  از جنس عکس و طراحی گرافیک
 • ۲ تیزر تبلیغاتی ماهانه
 • طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی
 • دیجیتال برندینگ
 • مدیریت و آنالیز پیج
پکیج نقره ای
۶ میلیون تومان / ماهانه
 • ۱۶ پست عکس ماهانه
  عکاسی تبلیغاتی از غداها و فضای رستوران و کافه
 • ۲۰ استوری ماهانه
  از جنس عکس و طراحی گرافیک
 • یک تیزر تبلیغاتی ماهانه
 • طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی
 • مدیریت و آنالیز پیج
پکیج برنزی
۴ میلیون تومان / ماهانه
 • ۱۲ پست عکس ماهانه
  عکاسی تبلیغاتی از غداها و فضای رستوران و کافه
 • ۱۵ استوری ماهانه
  از جنس عکس و طراحی گرافیک
 • مدیریت و آنالیز پیج